Потписан Колективни уговор за запослене у Градској управи