Почетак


Саша Нешић, председник

Савез самосталних синдиката Србије за град Крушевац и општине Ћићевац, Брус и Варварин је интересна организација запослених у Крушевцу, Ћићевцу, Брусу и Варварину (у даљем тексту: Синдикат) која штити и унапређује материјална и социјална права и друштвени положај својих чланова.

Синдикатом, у смислу Закона о раду, сматра се самостална, демократска и независна организација запослених у коју се они добровољно удружују ради заступања, представљања, унапређења и заштите својих професионалних, радних, економских, социјалних, културних и других појединачних и колективних интереса.

У ширем смислу, синдикат је добровољна организација самосталних синдиката делатности, самостална и независна у односима са државним и пословодним органима и своју улогу остварује као нестраначка организација. Организације и органи Синдиката у остваривању улоге на заштити интереса и права чланова, користе средства и методе синдикалног деловања и борбе, сарадње, преговарања, критике и оспоравања, те организовања протестних скупова и штрајкова.