Линкови

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ

predsednik@sindikat.rs

www.sindikat.rs

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ МЕТАЛАЦА СРБИЈЕ

www.sms.org.rs

sms@sindikat.rs

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ВОЈВОДИНЕ

www.sssv.rs

sssv-inf@eunet.rs

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ХЕМИЈЕ И НЕМЕТАЛА СРБИЈЕ

www.sind-hem.org.rs

sinhem@sindikat.rs

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ГРАДА НОВОГ САДА

sind-ns@eunet.rs

gradsko.vece@ssssns.com

www.sindikat-ns.org.rs

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

gvssskg@ptt.rs

sindikatkg@nadlanu.com

www.sindikat-kragujevac.org.rs

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ТЕКСТИЛА КОЖЕ И ОБУЋЕ СРБИЈЕ

sindtkos@sindikat.rs

СИНДИКАТ ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИГМ СРБИЈЕ

sgigm@sindikat.rs

www.sgigm.org.rs

СИНДИКАТ ШУМАРСТВА И ПРЕРАДЕ ДРВЕТА СРБИЈЕ

sind.sumar@sezampro.rs

СИНДИКАТ УПРАВЕ СРБИЈЕ

www.sind-upr.rs

sindikat.uprave@sindikat.rs

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ТРГОВИНЕ СРБИЈЕ

s.trgovina@sindikat.rs

www.sindikattrgovine.rs

СИНДИКАТ ЖЕЛЕЗНИЧАРА СРБИЈЕ

ztp_szs@yahoo.com

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ

sindkom_srbije@ptt.rs

www.sindikatkomunalaca.rs

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ

www.zdravko.org.rs

zdravko@sindikat.rs

zdravko@net.rs

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ СРБИЈЕ

www.sindikat-nauke.org.rs

nauka@sindikat.rs

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ДРУМСКОМ И ГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ СРБИЈЕ

sdgs@sindikat.rs

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ПУТАРА СРБИЈЕ

sindputara@eunet.rs

СИНДИКАТ РАДНИКА У ВАЗДУШНОМ САОБРАЋАЈУ И ВАЗДУХОПЛОВСТВУ СРБИЈЕ

СИНДИКАТ ЛУКА И ПРИСТАНИШТА СРБИЈЕ

zperic@napredak.net

СИНДИКАТ РАДНИКА РЕЧНОГ, МОРСКОГ И ЈЕЗЕРСКОГ САОБРАЋАЈА СРБИЈЕ

jrbsaob@eunet.rs

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ПРАВОСУДНИМ ОРГАНИМА СРБИЈЕ

www.sind-prav.org.rs

slavica.zivanovic@sindikat.rs

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ПОШТАНСКИХ РАДНИКА

sindikat.poste@ptt.rs

www.sindikatposte.rs

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СУБОТИЦЕ

susindikat1@suonline.net

www.susindikat.org.rs

СИНДИКАТ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ

www.sind-obr.org.rs

obrazovanje@sindikat.rs

kampa@eunet.rs

САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА ГРАДА НИША

sindnis@ptt.rs

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ПОЉОПРИВРЕДИ, ПРЕХРАМБЕНОЈ, ДУВАНСКОЈ ИНДУСТРИЈИ И ВОДОПРИВРЕДИ СРБИЈЕ

dragan.zarubica@sindikat.rs

szpdivs@sindikat.rs

www.sindikatpoljoprivrede.rs

www.samostalnisindikatpoljoprivrede.org

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАФИЧКОЈ, ИЗДАВАЧКОЈ, ИНФОРМАТИВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ И КИНЕМАТОГРАФИЈИ СРБИЈЕ

sindikatgraficara@sindikat.rs

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У БАНКАМА, ОСИГУРАВАЈУЋИМ ДРУШТВИМА И ДРУГИМ ФИНАНСИЈСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА СРБИЈЕ

www.bofos.org.rs

office@bofos.org.rs

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ РАДНИКА ЕНЕРГЕТИКЕ И ПЕТРОХЕМИЈЕ СРБИЈЕ

sindikatenergetike@bvcom.net

veljko.milosevic@srbijagas.com

 

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ УГОСТИТЕЉСТВА И ТУРИЗМА СРБИЈЕ

www.ssuts.org.rs

ugostiteljstvo@sindikat.rs

office@ssuts.org

МЕЂУНАРОДНИ ЛИНКОВИ

МЕЂУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

http://www.ilo.org

UNITED NATIONS STATISTICS DIVISION

http://unstats.un.org/unsd/

МЕЂУНАРОДНА КОНФЕДЕРАЦИЈА СИНДИКАТА

www.ituc-csi.org

ЕВРОПСКА КОНФЕДЕРАЦИЈА РАДА

www.etuc.org

ПОРТАЛ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

www.europa.eu

МЕЂУНАРОДНИ МОНЕТАРНИ ФОНД

www.imf.org

СВЕТСКА БАНКА

www.worldbank.org

ЕВРОПСКА АГЕНЦИЈА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ

www.ear.eu.int