Odzana prosirena sednica Veca povodom aktuelne situacije u krusevackoj privredia
Postavio sindikat dana 25.09.2012. 09:47
                  Na sednici Veca Saveza samostalnih sindikata Srbije za grad Krusevac i opstine: Brus, Cicevac, Razanj i Varvarin,  koja je odrzana 20.09.2012.godine, razmatrana je aktuelna problematika po preduzecima i ustanovama.

Nakon diskusije  donet je sledeciZ  A  K  LJ  U  C  A K                          Vece Saveza samostalnih sindikata Srbije za grad Krusevac i opstine: Brus, Cicevac, Razanj i Varvarin insistira , zbog veoma teskog stanja u krusevackoj privredi, a posebno u preduzecima u restrukturiranju, da lokalni Socijalno - ekonomski savet sto pre profukcionise a samim tim se i uspostavi socijalni dijalog izedu socijalnih partnera, a sve u cilju resavanja kljucnih problema u Krusevcu.

                                                                                                  PREDSEDNIK VECA                                                                                                                 
 Milenko Mihajlovic