U Krusevcu odrzan sastanak predsednika Veca sa teritorije
Postavio sindikat dana 15.04.2013. 08:48
U Krusevcu odrzan sastanak predsednika Veca sa teritorije na kom se razgovaralo o osnovama za izmene i dopune Statuta Samostalnog sindikata. Posebna paznja posvecena je ocuvanju jedinstva Sindikata
Kompletna vest

Na sastanku predsednika Veca Saveza samostalnih sindikata gradova Beograd, Novi Sad, Jagodina, Pancevo, Kosovska Mitrovica, Sremska Mitrovica, Vucitrn, Leskovac, Ruma, Nis, Uzice, Kragujevac, Krusevac i Vojvodina, koji je odrzan dana 12. aprila 2013.godine u Krusevcu, razgovaralo se o osnovama za izradu Statuta Samostalnog sindikata tj. o sveukupnom stanju u sindikatu.
Ocenjeno je stanje u Sindikatu - postoji  velika zabrinutost za jedinstvo i buducnost sindikata tj. za ocuvanje organizacije.
Nakon diskusije doneti su sledeci


Z  A  K  LJ  U C  C  I


1.  Kongresna deklaracija mora bita osnov za izradu Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije;
2. Prilikom organizovanja sindikata otpostovati granski i teritorijalni princip organizovanja u srazmeri 1:1;
3. Otpostovati princip ukrupnjavanja granskih sindikata (na pr. industrijski, budzetski, usluzni, javni sektor,...) pri cemu bi svaka grupacija delovala kao pravno lice;
4. Ukrupnjavanje pri teritorijalnom organizovanju i postovanje principa drzavnog ustrojstva teritorijalnog organizovanja;
5. Postovanje obavezujucih izbornih principa na svim nivoima sindikalnog organizovanja; 
6. Uvesti princip raspodele sindikalne clanarine po principu podele nadleznosti i odgovornosti; 
7. Ne menjati postojeci model vlasnicke strukture imovine sindikata;
8. Ponudjeni model Statuta Saveza samostalnih sindikata Srbije od strane granskih sindikata je neprihvatljiv.

Ukoliko se navedeni principi i zakljucci ne ispostuju ucesnici  sastanka u Krusevcu pristupice izradi Statuta koji ce podrazumevati formiranje konfederacije teritorijealnog organizovanja sindikata.